Search
SFK Flygklubb

Siljansnäs FK en gemytlig klubb med trivsam timrad klubbstuga med komplett kök, storstuga med öppen spis, TV, dator, trådlös Wi-Fi, dusch och toalett, enkla övernattningsstugor, camping samt sommartid bastuhus/duschar. Hotell, stugbyar och familjecamping med bad inom 3 km.
Siljansnäs FK är en del av:

(klicka)

Passa på och besök 
SiljanAirpark Museum
 

FLYG med oss !
Se Siljan från ovan eller ta en provstart i segel- eller motorflyg!

Presentkort ordnas!
Välkommen för samråd och info inför en fantastisk, annorlunda upplevelse!
Ingmar Lind tel 070-3911150 eller e-maila lindingmar@hotmail.com så kommer "all" info i retur!

Main | Aktuella bankonditioner våren 2018/RWY standard spring 2018 »
måndag
maj142018

All about Kräftstjärtsvängen - - - click at "Kräftstjärtsvängen 2018" here above!  (Updated 180726)

New baby in the club and in the AirPark

Splittans fabriksnya VL3 Evolution har nu kommit till sitt nya hem i Siljan AirPark. Världens snabbaste UL (Troligen Sveriges första). Rotax Turbo.

MIDSOMMARAFTON (click!)

MIDSUMMER EVE 22. June 2018  at 13:00at the Clubhouse

After a traditional Midsommar lunch, we went for a park crawl with our midsommarstång and dressed it. We inspected old and news places and stopped for a game, drink and coffee until we're back at the clubhouse for the 'Dance and song around the midsommar stång'. In the evening we had our big Barbecue.

We thank Sinje för all her work and organization! :-)

On the picture (click) we salute the two wedding "children" Hans and Johan.

References (15)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>