Search
SFK Flygklubb

Siljansnäs FK en gemytlig klubb med trivsam timrad klubbstuga med komplett kök, storstuga med öppen spis, TV, dator, trådlös Wi-Fi, dusch och toalett, enkla övernattningsstugor, camping samt sommartid bastuhus/duschar. Hotell, stugbyar och familjecamping med bad inom 3 km.
Siljansnäs FK är en del av:

(klicka)

FLYG med oss !
Se Siljan från ovan eller ta en provstart i segel- eller motorflyg!

Presentkort ordnas!
Välkommen för samråd och info inför en fantastisk, annorlunda upplevelse!
Ingmar Lind tel 070-3911150 eller e-maila lindingmar@hotmail.com så kommer "all" info i retur!

« Glide-in 2015 | Main | Nya medlemmar »
fredag
okt172014

Nytt utseende på hemsidan

Välkommen till SFK's nya hemsida! I stort sett är innehållet som det brukar vara, men vi har försökt organisera det mera logiskt och enklare att gå till. Och som vanligt vill vi lägga ut bilder från klubbens verksamhet så ofta vi kan.

Vi hoppas att Du kommer att tycka om hemsidan. Använd gärna kommentarrutan.

141015 Raimo bjuder på en höstvy över klubbområdet. Kiitos!

(Klicka!)

References (18)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
 • Response
  Response: Tactical Knives
  siljansnasfk - Home - Nytt utseende på hemsidan
 • Response
  Response: dream vacation
  siljansnasfk - Home - Nytt utseende på hemsidan
 • Response
  Response: github.com
  siljansnasfk - Home - Nytt utseende på hemsidan
 • Response
  Response: Extra cooking
  siljansnasfk - Home - Nytt utseende på hemsidan
 • Response
  Response: judi bola online
  siljansnasfk - Home - Nytt utseende på hemsidan
 • Response
  Response: Judi Online
  siljansnasfk - Home - Nytt utseende på
 • Response
  Response: kitchen pendant
 • Response
  Response: calphalon tri
 • Response
  Response: Agen Qq
  siljansnasfk - Home - Nytt utseende på
 • Response
  Response: judi casino
  siljansnasfk - Home - Nytt utseende på
 • Response
  Response: gambling
  siljansnasfk - Home - Nytt utseende på
 • Response
  Response: secret info
  siljansnasfk - Home - Nytt utseende på
 • Response
  siljansnasfk - Home - Nytt utseende på
 • Response
  Response: situspoker20
  siljansnasfk - Home - Nytt utseende på
 • Response
  Response: Article
  siljansnasfk - Home - Nytt utseende på
 • Response
  siljansnasfk - Home - Nytt utseende på
 • Response
  Response: BandarQ
  siljansnasfk - Home - Nytt utseende på
 • Response
  Response: Poker88
  siljansnasfk - Home - Nytt utseende på

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>