SFK Flygklubb

Siljansnäs FK en gemytlig klubb med trivsam timrad klubbstuga med komplett kök, storstuga med öppen spis, TV, dator, trådlös Wi-Fi, dusch och toalett, enkla övernattningsstugor, camping samt sommartid bastuhus/duschar. Hotell, stugbyar och familjecamping med bad inom 3 km.
Siljansnäs FK är en del av:

(klicka)

FLYG med oss !
Se Siljan från ovan eller ta en provstart i segel- eller motorflyg!

Presentkort ordnas!
Välkommen för samråd och info inför en fantastisk, annorlunda upplevelse!
Ingmar Lind tel 070-3911150 eller e-maila lindingmar@hotmail.com så kommer "all" info i retur!

Search

Årsmötet gick av stapeln 29 april 2017 under ledning av mötesordförande Åke Stormats.

20 röstberättigade medlemmar deltog förutom en hel del "vänner och bekanta".

Dagordningen flöt elegant och som sista punkt avtackades klubbens ordförande och sekreterare sedan fem år Peter och Ingrid Muus med starka applåder, vitsippor och en prydnadshäst.

Mötesprotokoll är e-mailade till samtliga medlemmar, originalhandlingarna finns i protokollspärmen i klubbstugan.

fredag
okt182013

* Soffmötet onsdagen den 16 oktober avslutade säsong 2013

Myskväll i klubbstugan med bildspel, fika och brasa. Trevligt! Många fina bilder från trevliga sammankomster i klubben. Minnesanteckningar från kvällen finns att läsa - snart - i "Styrelsespärm 2010-" i klubbstugan. Från och med nu och fram till vårkanten blir det mest att flyga på datorn eller i minnen - eller airliners!

Trevlig höst!

måndag
okt142013

* Soffmöte onsdagen den 9 oktober

Mysigt soffmöte i fräscha storstugan. Minnesanteckningar från mötet finns i Styrelsespärmen 2010-, som står i bokhyllan. 

måndag
sep302013

* Styrelsesmöte lördagen den 12. oktober kl 11 i klubbstugan

Din klubbstyrelse plus ett antal medlemmar ytterligare träffades den 12. oktober och diskutererade hur det går och ska gå med Din flygklubb. En hel del har hunnits med och en hel del återstår att göra. Det bästa Du kan göra för Din flygklubb är att lämna Dina åsikter och synpunkter till styrelsen och delta så mycket som det är Dig möjligt. 

Styrelsen planerar ytterligare ett styrelsemöte innan årsmötet i april.

Det justerade och signerade protokollet mailas till alla medlemmar som har lämnat e-postadress. Övriga får brevpost.

Sekreteraren

söndag
aug182013

* Sponsorlistan växer!! :)

Ytterligare 500 SEK har trillat inn till rampen och entretrappan! Listen på klubbstugan är uppdaterad!

 Tack alla glada givare.

måndag
aug122013

*TACK till alla trappa- och rampsponsorer!

I helgen på Kräftis invigdes trappan och rampen. Den bedömdes av sakkunniga som uttalade att detta var bra och snyggt och hantverksmässigt hög kvalitet! Och det är roligt att höra, när nåt har lyckats.

Men det hade inte kunnat göras om inte sponsringen varit så generös.

Totalkostnaden blev 12.200 SEK, och sponsringen om 8.400 SEK lämnar enbart 3.800 SEK att betalas av klubbkassan!!!

Det är fantastiskt! En lista med alla kända sponsorers namn har anslagits vid entrén jämte två okända givare!!

Tack alla!

Page 1 ... 4 5 6 7 8 ... 9 Next 5 Entries »