SFK Flygklubb

Siljansnäs FK en gemytlig klubb med trivsam timrad klubbstuga med komplett kök, storstuga med öppen spis, TV, dator, trådlös Wi-Fi, dusch och toalett, enkla övernattningsstugor, camping samt sommartid bastuhus/duschar. Hotell, stugbyar och familjecamping med bad inom 3 km.
Siljansnäs FK är en del av:

(klicka)

FLYG med oss !
Se Siljan från ovan eller ta en provstart i segel- eller motorflyg!

Presentkort ordnas!
Välkommen för samråd och info inför en fantastisk, annorlunda upplevelse!
Ingmar Lind tel 070-3911150 eller e-maila lindingmar@hotmail.com så kommer "all" info i retur!

Search
« * Styrelsemöte 18 juli kl 1600 i klubbstugan | Main | *Årsmöte i Siljansnäs Flygklubb 26 april kl 1600 i klubbstugan »
måndag
apr282014

* Ny styrelse i Siljansnäs Flygklubb

Efter årsmötet 2014 ser styrelsen i Siljansnäs Flygklubb ut så här:

Ordförande: Peter Muus

Kassör: Fredrik Pellebergs

Sekreterare: Ingrid Muus (suppleant)

Ledamöter : Mats Sanfridson,  Johan Riis och Anders Kjellberg

Suppleanter: Ingrid Muus och Rune Leander

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>