Search
SFK Flygklubb

Siljansnäs FK en gemytlig klubb med trivsam timrad klubbstuga med komplett kök, storstuga med öppen spis, TV, dator, trådlös Wi-Fi, dusch och toalett, enkla övernattningsstugor, camping samt sommartid bastuhus/duschar. Hotell, stugbyar och familjecamping med bad inom 3 km.
Siljansnäs FK är en del av:

(klicka)

FLYG med oss !
Se Siljan från ovan eller ta en provstart i segel- eller motorflyg!

Presentkort ordnas!
Välkommen för samråd och info inför en fantastisk, annorlunda upplevelse!
Ingmar Lind tel 070-3911150 eller e-maila lindingmar@hotmail.com så kommer "all" info i retur!

« * Soffmöte onsdagen den 9 oktober | Main | * Sponsorlistan växer!! :) »
måndag
sep302013

* Styrelsesmöte lördagen den 12. oktober kl 11 i klubbstugan

Din klubbstyrelse plus ett antal medlemmar ytterligare träffades den 12. oktober och diskutererade hur det går och ska gå med Din flygklubb. En hel del har hunnits med och en hel del återstår att göra. Det bästa Du kan göra för Din flygklubb är att lämna Dina åsikter och synpunkter till styrelsen och delta så mycket som det är Dig möjligt. 

Styrelsen planerar ytterligare ett styrelsemöte innan årsmötet i april.

Det justerade och signerade protokollet mailas till alla medlemmar som har lämnat e-postadress. Övriga får brevpost.

Sekreteraren

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>