Search
SFK Flygklubb

Siljansnäs FK en gemytlig klubb med trivsam timrad klubbstuga med komplett kök, storstuga med öppen spis, TV, dator, trådlös Wi-Fi, dusch och toalett, enkla övernattningsstugor, camping samt sommartid bastuhus/duschar. Hotell, stugbyar och familjecamping med bad inom 3 km.
Siljansnäs FK är en del av:

(klicka)

Passa på och besök 
SiljanAirpark Museum
 

FLYG med oss !
Se Siljan från ovan eller ta en provstart i segel- eller motorflyg!

Presentkort ordnas!
Välkommen för samråd och info inför en fantastisk, annorlunda upplevelse!
Ingmar Lind tel 070-3911150 eller e-maila lindingmar@hotmail.com så kommer "all" info i retur!

« *Styrelsemöte i Siljansnäs Flygklubb den 15. mars AVLYST!! | Main | * Soffmöte onsdagen den 9 oktober »
fredag
okt182013

* Soffmötet onsdagen den 16 oktober avslutade säsong 2013

Myskväll i klubbstugan med bildspel, fika och brasa. Trevligt! Många fina bilder från trevliga sammankomster i klubben. Minnesanteckningar från kvällen finns att läsa - snart - i "Styrelsespärm 2010-" i klubbstugan. Från och med nu och fram till vårkanten blir det mest att flyga på datorn eller i minnen - eller airliners!

Trevlig höst!

References (11)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
 • Response
  siljansnasfk - Från styrelsen - * Soffmötet onsdagen den 16 oktober avslutade säsong 2013
 • Response
  Response: buy crane truck
  siljansnasfk - Från styrelsen - * Soffmötet onsdagen den 16 oktober avslutade säsong 2013
 • Response
  siljansnasfk - Från styrelsen - * Soffmötet onsdagen den 16 oktober avslutade säsong 2013
 • Response
  siljansnasfk - Från styrelsen - * Soffmötet onsdagen den 16 oktober avslutade säsong 2013
 • Response
  Response: twitter.com
  siljansnasfk - Från styrelsen - * Soffmötet onsdagen den 16 oktober avslutade säsong 2013
 • Response
  siljansnasfk - Från styrelsen - * Soffmötet onsdagen den 16 oktober avslutade säsong 2013
 • Response
  siljansnasfk - Från styrelsen - * Soffmötet onsdagen den 16 oktober avslutade säsong 2013
 • Response
  Response: eat stop eat
  siljansnasfk - Från styrelsen - * Soffmötet onsdagen den 16 oktober avslutade säsong 2013
 • Response
  siljansnasfk - Från styrelsen - * Soffmötet onsdagen den 16 oktober avslutade säsong 2013
 • Response
  siljansnasfk - Från styrelsen - * Soffmötet onsdagen den 16 oktober avslutade säsong 2013
 • Response
  Response: agen judi bola
  siljansnasfk - Från styrelsen - * Soffmötet onsdagen den 16 oktober avslutade säsong

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>