Search
SFK Flygklubb

Siljansnäs FK en gemytlig klubb med trivsam timrad klubbstuga med komplett kök, storstuga med öppen spis, TV, dator, trådlös Wi-Fi, dusch och toalett, enkla övernattningsstugor, camping samt sommartid bastuhus/duschar. Hotell, stugbyar och familjecamping med bad inom 3 km.
Siljansnäs FK är en del av:

(klicka)

FLYG med oss !
Se Siljan från ovan eller ta en provstart i segel- eller motorflyg!

Presentkort ordnas!
Välkommen för samråd och info inför en fantastisk, annorlunda upplevelse!
Ingmar Lind tel 070-3911150 eller e-maila lindingmar@hotmail.com så kommer "all" info i retur!

måndag
apr272015

Ny arbetsgrupp har bildats

Gruppen bildades 18 april och är ett Siljan Air Park-samarbete.

I gruppen ingår Fredrik Ericson, Fredrik Pellebergs, Peter Muus, Ingmar Lind med Fredrik E. som kontaktperson.

Som ett led i att försöka skapa en än bättre attityd och medvetenhet som gagnar flygsäkerheten kommer det successivt publiceras information under denna flik.
Jag vädjar därför till alla medlemmar att försöka läsa det som står här samt att ni hjälper varandra genom att sprida era erfarenheter.

Kom ihåg att grunder för en säker flygning läggs i planeringen på marken!

Om ni har frågor, synpunkter och ideer är ni alltid välkomna att kontakta mig eller någon annan representant i flygsäkerhetsgruppen.

Jag börjar med att ge några länkar till information som förvisso kan ha funnits en tid men som jag  anser vara mycket bra att läsa.

The European General Aviation Safety Team
https://easa.europa.eu/essi/egast/

Transportstyrelsen Flygsäkerhet
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Publikationer/Luftfart/flygsakerhet/

Transportstyrelsen H50P-projektet
http://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Olyckor-och-tillbud/Privatflygarens-drifthandbok/

AOPA Aircraft owners and pilot association
http://www.aopa.org/Pilot-Resources/Safety-and-Technique

IFALPA International Federation Of Air Line Pilots Association
http://www.ifalpa.org/publications/safety-bulletins.html

Statens Haverikommision,
http://www.havkom.se/default.asp