SFK Flygklubb

Siljansnäs FK en gemytlig klubb med trivsam timrad klubbstuga med komplett kök, storstuga med öppen spis, TV, dator, trådlös Wi-Fi, dusch och toalett, enkla övernattningsstugor, camping samt sommartid bastuhus/duschar. Hotell, stugbyar och familjecamping med bad inom 3 km.
Siljansnäs FK är en del av:

(klicka)

FLYG med oss !
Se Siljan från ovan eller ta en provstart i segel- eller motorflyg!

Presentkort ordnas!
Välkommen för samråd och info inför en fantastisk, annorlunda upplevelse!
Ingmar Lind tel 070-3911150 eller e-maila lindingmar@hotmail.com så kommer "all" info i retur!

Search
« | Main
fredag
okt102014

Bergfalke IV SE-TLI till Säffle

141005 "Vår" (fd) Bergfalke IV SE-TLI har denna dag fått ny (värmlands-)luft under vingarna! Grattis till nya ägarna i Säffle! OBS: bogsören SE-CUR, "vår" (fd) CURRE, som numera är fräscht blåturkos!


Vår Bergfalke IV till Säffle

140531 Ingmar L, Åke S och Fredrik P från S-näs levererade idag till värmlänningarna Fredric Kyrk och Ronny Karlsson vår trotjänare Bf IV SE-TLI per enkel biljett till Säffle flygklubb. Hoppas värmlänningarna kommer att trivas lika mycket som vi!

 Hejdå TLI!

140601 En dag senare mår TLI så här fint i Säffle!

References (3)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>